پروژه پیاده راه سلامت

درصد پیشرفت پروژه
۰%

پروژه تعمیرات اماکن فرهنگی و ورزشی

درصد پیشرفت پروژه
۰%

پروژه تهیه و نصب سیستم های سرمایش و هواسازهای ساختمان جدید شهرداری مرکزی

درصد پیشرفت پروژه
۰%

پروژه احداث پارک ۴ هکتاری دراک

درصد پیشرفت پروژه
۰%

پروژه احداث ساختمان پلیس راهور شیراز

درصد پیشرفت پروژه
۰%

پروژه تهیه و نصب دو عدد چیلر جذبی ۸۰۰ تن بیمارستان نمازی شیراز

درصد پیشرفت پروژه
۰%