پروژه پیاده راه سلامت

درصد پیشرفت پروژه
۰%

پروژه تهیه و نصب سیستم های سرمایش و هواسازهای ساختمان جدید شهرداری مرکزی

درصد پیشرفت پروژه
۰%

پروژه محوطه سازی تپه شهدا

درصد پیشرفت پروژه
۰%

پروژه احداث آبنمای موزیکال بلوار قشقایی شیراز

درصد پیشرفت پروژه
۰%

پروژه تهیه و نصب دو عدد چیلر تراکمی ۳۵۰ تن ساختمان جدید شهرداری مرکزی شیراز

درصد پیشرفت پروژه
۰%