مشتریان شرکت 

         شرکت گیشای نگار پس از دریافت گواهینامه تایید صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با ایجاد هسته فنی و مهندسی توانمند و پرسنل مجرب و کارآزموده فعالیت های خود را در زمینه اجرای پروژه های عمرانی و تاسیساتی در قالب قرارددادهای بزرگ محور با کارفرمایان مختلف به ویژه سازمانهای دولتی ، شهرداری ها و شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت خدمت رسانی می نماید.