ماموریت شرکت 

شرکت گیشای نگار مجموعه عمرانی، تاسیساتی است که با تکیه بر منابع انسانی متخصص و متعهد و با بکارگیری اتاق فکر و استفاده از تجارب افراد دارای سابقه در زمینه های مختلف مهندسی و با گردآوری طرح های به روز دنیا در زمینه های نورپردازی اماکن، محوطه سازی و اجرای پروژه های کوهستانی در کنار زیباسازی شهری فعالیت دارد و تمامی ماموریت خود را بر سه محور :

  • زیباسازی
  • خدمت در عرصه سازندگی
  • ارتقاءسطح کیفیت زندگی 

بنا نموده است.