شرکای شرکت 

یکی از مهمترین منابع موردنیاز شرکتها، منابع مالی هستند و نحوه تامین منابع مالی آنها بسیار مهم و حساس است، به گونه‌ای که بی‌توجهی به این امر ممکن است موجبات ورشکستگی آنها را فراهم آورده و یا برعکس موقعیت شرکت را در مقایسه با رقبایش بهبود ببخشند.

تامین کنندگان سرمایه و منابع مالی در شرکت گیشای نگار جهت رشد و بلوغ شامل دو گروه ذیل می گردد :

  • سرمایه گذاری سهامداران
  • شراکت با بانک ها

لازم به ذکر است این شرکت شریک و امین بانک ملت می باشد که نقش مهمی در تامین منابع و همچنین سرمایه در گردش پروژه ها بعهده دارد.

در ضمن این شرکت با ارائه صورتهای مالی شفاف و عملکرد صحیح مدیریتی خود توانسته است با کاهش ریسک نقش مهمی در تامین منابع خود از بانک ها داشته باشد.

شرکای ما جدید