خط مشی بهداشت ، ایمنی و محیط زیست

ایجاد محیطی ایمن و عاری از عوامل آسیب رسان به منظور تامین سلامت افراد اعم از کارکنان ، مشاوران ، همسایگان ، تامین کنندگان و مشتریان و حفظ سرمایه های ملی و محیط زیست از اولویت های شرکت  گیشای نگار می باشد. بر این اساس کلیه مدیران ، سرپرستان و کارکنان شرکت گیشای نگار در رابطه با استقرار، توسعه وبهبود مستمر نظام مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست مسئول می باشند تا با همبستگی ، همدلی و همفکری این امر مهم از هیچ تلاشی دریغ نورزند.

آرمان ما

حذف تمامی حوادث و اثرات سو بر افراد و محیط زیست می باشد.

حرکت ما

در جهت توسعه پایدار ، افزایش بهره وری و ارتقای کیفی منابع انسانی با استفاده از استانداردهای روز می باشد.

تعهدات ما

در اولویت قرار دادن بهداشت ، ایمنی و محیط زیست در شرکت  گیشای نگار

ایجاد نگرش جدید و فضای ارتباطی باز و سازنده درون سازمانی (بین مدیران و کارکنان ) و برون سازمانی (بین شرکت و طرفهای ذینفع ) و سهولت دسترسی به آمار و اطلاعات

تخصیص منابع مالی ، انسانی و سازمانی مورد نیاز بهداشت ، ایمنی و محیط زیست

رعایت قوانین ، مقررات و استانداردهای وزارت نفت ، ملی و بین المللی

استفاده بهینه از انرژی و منابع و به حداقل رساندن ضایعات و آلاینده ها

ارزیابی و بازنگری روشها و برنامه های نظام مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست بمنظور بهبود مستمر

فراهم نمودن و استمرار آموزش های مورد نیاز

شناسایی ، ارزیابی، حذف و یا کنترل موثر مخاطرات در شرایط معمول، تغییر و بحران

حمایت از پژوهش، تحقیقات و فن آوری

شناسایی و استفاده از خدمات نیروهای متخصص و متعهد.

ارج نهادن و تشویق افرادی که در توسعه و بهبود نظام مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست نقش موثر دارند.

من و شما برای صیانت از جان انسانها، محیط زیست و سرمایه های ملی مسولیتی مشترک داریم . از کلیه همکاران انتظار می رود شرکت گیشای نگار را در جهت نیل به این هدف یاری نمایند.