اهداف و چشم انداز شرکت

شرکت گیشای نگار در افق بلند مدت شرکتی است که محوری ترین قطب عمرانی کشور در زمینه های مشاوره، طراحی و اجرای محوطه سازی، تاسیسات و زیباسازی فضای شهری خواهد بود و در عمران و آبادی کشور از سطح یک سازنده صرف با بهره گیری از توان مجموعه های تابعه خود ضمن ارتقاء ظرفیت در زمینه های تولید ،طراحی و مهندسی، نقش خود را در توسعه و عمران ملی ایفا نموده و با جلب رضایت جامعه درعرصه های ملی و بین المللی به رقابت می پردازد.